18-09-2017, 18:48
Краевед
2 225

История Могилева: по страницам газеты “МАГІЛЁЎСКІ СЕЛЯНІН”Еженедельно, с 1928 года два раза в неделю, газета “МАГІЛЁЎСКІ СЕЛЯНІН” издавалась в Могилеве на русском и белорусском языках с октября 1924 года по ноябрь 1929 года. Освещала жизнь города Могилева и Могилевского уезда, с 1924 года Могилевского округа.

19 студзеня 1927

НАС СТАЛА БОЛЬШ
Па перапісе 1926 года у Магілёве пражывала 50 219 чалавек, у тым ліку 25 614 мужчын і 24 605 жанчын. У акрузе налічвалася амаль 531 тыс. жыхароў, сярод якіх сельскае насельніцтва склала 450,5 тыс., гарадское — 80,4 тыс.

16 чэрвеня 1927 г.
    
НОВЫ ЛЕТНІ ТЭАТР
У Магілеве ў садзе (на валу) закончана будаўніцтва летняга тэатра. Існуюцы стары будынак абваліўся ў выніку натуральнага ізносу. Новы тэатр, кошт якога абышоўся ў 17—18 тыс. руб. мае залу ўмяшчальнасцю 900 месц, добрую акустыку. Першыя гастролі ад6удуцца ў тэатры з удзелам украінскай трупы. Кошт месца ў партэры 30—40 капеек.

11 верасня 1927 г.

ЦЭНЫ НА РЫНКУ
На 1 верасня цэны на магілёўскім рынку (за 1 кг): мука жытняя — 9.4 капейкі, жытні печаны хлеб — 11,25 кап., пшанічны хлеб — 30, крупы ( пшано або грэчка) — 24, сала свіное — 1 рубель 50 кап., масла сметанковае — 2 рублі, свініна — 83 кап., астраханскія селядцы — 57 капеек.

3 студзеня 1929 г.

СВЯТУ ПРЫСВЯЧАЕЦЦА
Свята 10-годдзя ўтварэння БССР адзначана ў Магілёве канкрэтнымі дасягненнямі. Адбылася закладка чыгуначнага моста цераз Дняпро. Церабкаап адчыніў механічную каўбасую майстэрню, а таксама некалькі гандлёвых лавак і магазін. Пры дзяржаўным музеі абсталявана выстаўка, прысвечаная юбилейнай даце.

15 сакавіка 1929 г.
    
НА СУСТРЭЧУ 3 МАРАКАМІ
Гарадская камсамольская арганізацыя вядзе шырокую кампанію па збору сродкау для паездкі дэлегацыі на падшэфны лінкор “Парыжская камуна”. Мяркуецца уключыць у склад дэлегацыі 20 лепшых камсамольцаў горада для сустрэчы з экіпажам судна, купіць падарункі для маракоу на суму  200 рублёу.

22 сакавіка 1929 г.

АБ'ЯВА
Магілёўскай акруговай біржы на 22 сакавіка патрабаваліся рабочыя наступных кваліфікацый: малатабойцаў — 4, сартавальнікаў скур — 2, каўбаснікаў — 3, сталяроў — 20. чорнарабочых: жанчын і мужчын адпаведна 15 і 12 чалавек.

IМ НЯМА МЕСЦА СЯРОД НАС

Днямі адбыўся сход шорн1кау рабочых і служачых працоўных калектываў абутнікоў  і шорнікаў, на якім абмяркоўвалася пытанне аб паводзінах  рабочых Юдзіна і  Фрайдзіна.

Высветлілася, што яны ныключаны з камсамола за удзел у трацкісцкай аппазіцыі. У час работы яны займаліся контррэвалюцыйнай дзейнасцю, падрывал! Працоўную  дысцыпліну,перашкаджалі культасветрабоце. Агульны сход асудзіў іх дзейнасць як шкодніцкую ў сацыяялістычнай вытворчасці і пастанавіу зняць іх з работы і выключыць з прафсаюза.

3 красавіка 1929 г.

ПАВЕДАМЛЕННЕ ВЫБІРКОМА
У ходзе выбарау у гарсавет у яго саставе рабочыя складаюць 51,4% агульнай колькасці дэпутатау. Колькасць камуністаў і камсамольцаў складае  адпаведна 50,9% і 6,1%, жанчын — 18,5%.


А в это время в стране:

1929 год в истории СССР принято считать переломным. В 30-е гг. его даже называли годом великого перелома, связывая с этим названием решительный перелом в ходе индустриализации и успехи в культурном развитии страны. Действительно, в 1929 г. происходит существенный сдвиг в процессе индустриализации

В 1926 г. возникли трудности с государственной заготовкой зерна. Начались перебои с хлебом, подскочили цены. Для страны, вступившей на путь индустриализации, возникла сложная проблема. Положение еще больше обострилось в 1928 г. Сталин видел причину трудностей, возникавших в период 1926-1928 гг. с хлебозаготовками и снижением товарности сельскохозяйственного производства, в сопротивлении внутренних врагов и предлагал применять административные меры борьбы и ускоренное создание колхозов и совхозов. Возражавшие ему государственные и политические деятели страны Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский, Н. А. Угланов видели причину кризиса в несовершенстве управленческой системы и предлагали отказаться от чрезвычайных мер, повысить цены на хлеб, развивать кооперативное движение, учитывать реальные возможности крестьянского хозяйства и психологию крестьянина. Однако этот вариант не был принят, а его сторонники впоследствии были отстранены от руководства.

С конца 1929 г. был взят курс на форсирование социалистического переустройства села, конкретным выражением чего стала массовая коллективизация. В результате принятых мер процент коллективизации стремительно рос. Одной из главных причин форсирования коллективизации было то, что создание коллективного сельского хозяйства стало рассматриваться как средство, позволяющее добиться в возможно более короткие сроки решения задач конкретной политики: хлебной проблемы, получения валютных средств и импортного промышленного оборудования. Перекачка средств негативно проявлялась в экономике деревни, особенно в период голода, в 1932-1933 гг. Это отразилось и на индустриализации, и в целом на социально-экономическом развитии страны.

Большим завоеванием было повышение уровня грамотности населения. Достаточно отметить, что до Октябрьской революции более 70 % взрослого населения страны не умело ни читать, ни писать. С 1930 г. вводится обязательное начальное образование.

В 1929 году в Могилеве началось строительство  фабрики "Могволокно".
Могилев. Строительная площадка фабрики "Могволокно"

Могилев. Первые строители фабрики  "Могволокно"Друзья, оцените данную статью и оставьте свой комментарий по этой теме!

Социальные комментарии Cackle